Rekrutacja i selekcja kandydatów stanowi nasz główny obszar specjalizacji.

W realizacji projektów rekrutacyjnych JOBDA SRL wyróżnia indywidualne podejście do każdego klienta

któremu oferujemy wsparcie w zakresie pozyskiwania wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie. Nie stosujemy korporacyjnego podejścia do projektów i działamy wówczas, gdy mamy pewność, że spełnimy oczekiwania klienta i tym samym przedstawimy odpowiednich kandydatów.

METODOLOGIA JOBDA SRL

Każdy projekt rekrutacyjny rozpoczynamy od dokładnego zbadania potrzeb i oczekiwań klienta wobec poszukiwanego kandydata. Precyzyjne zdefiniowanie profilu zawodowego i kompetencyjnego kandydata stanowi dla nas istotny punkt wyjścia do dalszych działań w zakresie ustalenia strategii poszukiwań odpowiednich osób i doborze optymalnych narzędzi.

Nasze działania opieramy na metodologii poszukiwań bezpośrednich, ponieważ doświadczenie konsultantów JOBDA pokazuje, że w przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie direct search jest najefektywniejszym narzędziem umożliwiającym szybkie i skuteczne dotarcie do najlepszych kandydatów nieaktywnych na rynku pracy. 

Poszukiwania bezpośrednie wzbogacamy także o naszą rozbudowaną bazę kandydatów oraz działania networkingowe w danej branży. 
W trakcie trwania całego procesu rekrutacyjnego skutecznie docieramy w sposób bezpośredni do osób potencjalnie odpowiadających oczekiwaniom naszych zleceniodawców. Najczęściej są to menedżerowie i specjaliści nieaktywni na rynku pracy. Rolą naszych konsultantów jest więc zbadanie gotowości tych osób do rozważenia oferty naszego klienta.

W procesie identyfikacji kandydatów oraz weryfikacji ich kompetencji kierujemy się najwyższą etyką biznesową, zapewniając pełną dyskrecję ze swojej strony. W procesie selekcji używamy metodologii, która każdorazowo jest dostosowana do bieżących potrzeb naszych klientów. Do weryfikacji potencjału i doświadczenia kandydatów wykorzystujemy sprawdzone narzędzia, takie jak: pogłębiony wywiad zawodowy oraz wywiad behawioralny.

W rezultacie zazwyczaj już po 2-3 tygodniach przedstawiamy naszym klientom najlepszych i zmotywowanych do zmiany pracy kandydatów, posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Każdy projekt kończymy podsumowaniem w postaci specjalnie opracowanego raportu dla klienta. Na podstawie naszych działań rekrutacyjnych prezentujemy w nim informacje na temat aktualnej sytuacji w branży, oczekiwań rynku oraz opinii kandydatów na temat atrakcyjności samej oferty oraz wizerunku firmy jako potencjalnego pracodawcy. 

 SPECJALIZACJE JOBDA

INŻYNIERIA I PRODUKCJA

W ramach specjalizacji „Inżynieria i produkcja” zespół konsultantów JOBDA zajmuje się prowadzeniem projektów rekrutacyjnych dla znanych polskich, jak i zagranicznych firm produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych. Dotychczas z sukcesem zrealizowaliśmy procesy rekrutacyjne na takie stanowiska, jak: Dyrektor Produkcji, Kierownik Produkcji, Kierownik Jakości, Kierownik Techniczny, Kierownik Działu Rozwoju, Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, Ekspert ds. Materiałów, Kierownik Projektu, Program Manager, Główny Technolog, a także liczne wakaty inżynierskie w Dziale Jakości, Produkcji, Planowania Produkcji, etc.

Współpracujemy z wieloma prestiżowymi klientami reprezentującymi różne branże.

Na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy zespół Jobda zyskał uznanie pracodawców dzięki skuteczności w pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów. 

Naszą silną stroną są wymagające projekty rekrutacyjne z obszaru inżynierii i produkcji, logistyki oraz sprzedaży. Cechą, jaka wyróżnia Jobda spośród innych agencji doradztwa personalnego, jest indywidualne podejście oraz szybka reakcja na potrzeby klienta. 

Zadowoleni klienci to najlepsza rekomendacja dla naszej pracy. Z naszych usług skorzystali już m.in.: