Jesteśmy partnerem i członkiem Personal-Werk z wieloletnim doświadczeniem HR w rekrutacji pomocników, specjalistów i liderów. Dzięki osobistemu wsparciu wnioskodawców z dobrym wyczuciem łączymy, odpowiednich kandydatów z potrzebami klientów w profesjonalny, ufny i dyskretny sposób na współpracę.

Nasze biuro w Poznaniu jest centrum organizacyjnym dla kandydatów i klientów koorporacyjnych. Specjalnie dla sektora komercyjnego znajdziemy odpowiednich pracowników zgodnie z profilem wymagań. Doświadczeni poznańscy konsultanci specjalizują się w rekrutowaniu odpowiednich kandydatów na żądania od naszych klientów. Dzięki profesjonalizmowi i kompetencjom opisy stanowisk są wyszukiwane i testowane zgodnie z wymaganiami. Zgodnie z umową, klienci mają możliwość współpracy z nami na podstawie tymczasowego zatrudnienia lub możemy przedstawić kandydatów na stałe zatrudnienie. Oferujemy wysokie wymagania naszych klientów i możemy również polegać na zewnętrznych partnerstwach w zależności od dziedziny i specjalizacji