Wgląd w nasze usługi kadrowe

Wymienione tutaj są działania dla osób i organizacji, które świadczymy, np. zapewnienie pracodawcom niedoborów personelu, dostarczenie kompetentnych fachowców lub bezpośrednie szukanie kierowników

Pośrednictwo

Jesteśmy osobą kontaktową dla firm, które poszukują pracowników. W prostym języku organizujemy rekrutację i realizujemy aktywne poszukiwanie kandydatów.

Współpraca z klientami opiera się na zamkniętej umowie o świadczenie usług z umowami dotyczącymi strukturyzowanych płatności. Nasi rekruterzy poszukują odpowiednich kandydatów głównie za granicą.

Usługa koncentruje się wyłącznie na poszukiwaniu pracowników do specyfikacji profilu. Nasi klienci nie ponoszą ryzyka, ponieważ płatność odbywa się tylko, gdy operacja zakończona jest sukcesem.

Owocne poszukiwania

Bezpośrednie poszukiwanie i kierowanie potencjalnych kandydatów na wolne stanowisko przez wyspecjalizowanego doradcę ds. Rektrukacji.

Klient może zlecić naszemu "Poszukiwaczowi", aby wybadał i zidentyfikował firmę docelową dla konkretnych pracowników. Dobrze wykwalifikowany konsultant ds. Personelu skontaktuje się wtedy z kandydatami o których mowa, w wywiadzie kwalifikaycjnym może też wprawionym sposobem zmotywować do zmiany.

Praca tymczasowa - Leasing pracowniczy

Praca tymczasowa - leasing pracowniczy daje naszym klientom elastyczność. 
Projekty, wahania sezonowe, szczytowe zamówienia, sezon urlopowy, czy urlop macieżyński to klasyczne warunki, w których zapewniamy naszym klientom pracowników na uzgodnionych umownie kosztach.

Zalety: szybka i elastyczna obsada kadry, możliwe do obliczenia koszty - klienci płacą tylko za faktyczną liczbę przepracowanych godzin, zatrudnieni pracownnicy zostają z nami, a wszystkie zadania związane z zarządzaniem personelem są przez nas objęte.

Owocne poszukiwania

Bezpośrednie poszukiwanie i kierowanie potencjalnych kandydatów na wolne stanowisko przez wyspecjalizowanego doradcę ds. Rektrukacji.

Klient może zlecić naszemu "Poszukiwaczowi", aby wybadał i zidentyfikował firmę docelową dla konkretnych pracowników. 

Dobrze wykwalifikowany konsultant ds. Personelu skontaktuje się wtedy z kandydatami o których mowa, w wywiadzie kwalifikaycjnym może też wprawionym sposobem zmotywować do zmiany.