Silna dynamika płac, 

a także nasilający się niedobór pracowników i wysoka emigracja młodych wykwalifikowanych ludzi do innych krajów UE utrudnia znalezienie talentów.

Estońska gospodarka jest silna na rynku pracy

W rezultacie dostępny zakres wykwalifikowanej siły roboczej znacznie się zmiejszył. Koszty pracy kształtują się na 10 miejscu w UE, a w rejonie bałtyckim Estonia ma nawet o 20% wyższą produkcję, a wynagrodzenia wzrosły o około 7% rocznie. Przede wszystkim pracownicy są zadowoloni z niskiej inflacji, zwłaszcza że wynagrodzenia rosną szybcie,j niż produkcja ekonomiczna.

estonia
Emigracja wykwalifikowanych pracowników
Jednym z powodów bardzo gwałtownego wzrostu płac jest ogólny wzrost gospodarczy i wzrost dobrobytu od momencia przystąpienia do Unii Europejskiej i podniesienia płac minimalnych. Innym powodem jest to, że wielu młodych ludzi emigruje, a populacja znacznie się zmniejszyła w ostatnich latach. Wiele estońskich firm narzeka na obecny niedobór pracowników.

Estonia - nasza platforma rekrutacyjna dla pracowników
Wielu profesjonalistów zarejestrowało się u nas. Osobiście doradziliśmy i pośredniczyliśmy w działaniach. Europejskie firmy mogą znaleźć informacje na naszych stronach internetowych oraz skontaktować się w celu pilnego znalezienia potrzebnych specjalistów ze wszystkich sektorów. Każdego dnia otrzymujemy znaczące profile kandydatów.

Dbamy o wszystkie biurokratyczne problemy związane z migracją zarobkową, a w razie potrzeby pomagamy w uznawaniu kwalifikacji. Nie tylko wyjaśniamy, ale również robimy to co najlepiej potrafimy.

Dla profesjonalistów i kandydatów nasze usługi są całkowicie bezpłatne. Przedsiębiorstwo płaci tylko wtedy, gdy kandydat wykonuje już swoją pracę. Jeżeli nie ma w naszej bazie odpowiedniego kandydata to tworzymy bezpłatne zapytania w naszych sieciach, dopóki nie znajdziemy nowego.