Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku korzystania z poszczególnych usług na naszej stronie mogą obowiązywać różne przepisy, które zostaną wyjaśnione osobno, w tym przypadku poniżej. Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp. Będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mają charakter osobisty, gdyż można je wyraźnie przypisać do konkretnej osoby fizycznej. Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2018r. Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę:

JOBDA SRL
xxxx
xxx
xxx
xxx

Informujemy, iż transmisja danych w internecie ma luki w zabezpieczeniach, dlatego pełna ochrona przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Cookies

Na naszej stronie używamy tzw. plików Cookies, aby rozpoznać wiele zastosowań naszej oferty przez samego użytkownika/posiadacza dostępu do internetu. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka rozpoznaje i zapisuje. Służą one do optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert. Jest to tzw. Sesja plików Cookie, która zostaje usuwana po zakończeniu wizyty. Częściowo pliki Cookie wysyłają informację, która pozwala automatycznie rozpoznać użytkownika. Te rozpoznanie oparte jest na adresie IP przechowywanym w plikach Cookie. Informacje uzyskane w ten sposób służą do optymalizacji naszych ofert i ułatwiają dostęp do naszej witryny. Możesz zapobiec instalacji plików Cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę, zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny może być niemożliwe.

Dane serwera
Ze względów technicznych Twoja przeglądarka internetowa pokazuje nam lub naszemu dostawcy, następujące dane, które są rejestrowane:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny 
 • Witryna, z której nas odwiedzasz
 • Strona interntowa, którą odwiedzasz
 • Data i godzina twojego dostępu
 • Twój adres IP

Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które możesz podać, a więc nie pozwalają wyciągnąć żadnych wniosków na temat konkretnej osoby. Są one oceniane do celów statystycznych w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert.

Funkcja rejestracji
Oferujemy możliwość rejestrowania się na naszej stronie. Dane wprowadzone podczas rejestracji, które można zobaczyć w formularzu rejestracyjnym (Imię, nazwisko, e-mail itp.) są gromadzone i przechowywane wyłącznie w celu korzystania z naszej oferty. Rejestrując się na naszej stronie będziemy również przechowywać Twój adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Dzieje się tak w przypadku, gdy strona trzecia nadużywa Twoich danych i rejestruje te dane bez Twojej wiedzy, jako zabezpieczenie z  naszej strony. Nie nastąpuje przekazywanie danych na strony trzecie. Porównywanie danych zebranych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne składniki naszej witryny również nie nastąpuje.

Możliwość kontaktu
Oferujemy możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail i/lub formularz kontaktowy. W takim przypadku informacje dostarczone przez użytkownika będą przechowywane w celu przetworzenia kontaktu. Przeniesienie danych na strony trzecie nie ma miejsca. Porównywanie danych zebranych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne składniki naszej witryny również nie nastąpuje.

Korzystanie z Google-Analytics
Używany na naszej stronie Google Analystic, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępionej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, określany jako "Google". Google Analystic wykorzystuje tzw. "pliki Cookie", czyli krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze umożliwiając w ten sposób analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki Cookie, takie jak czas, lokalizacja i częstotliwość odwiedzin witryny, w tym adres IP, są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy z Google Analytics w naszej witrynie internetowej z funkcją anonimalizacji IP. W tym przypadku adres IP jest już skrócony, a przez to anonimizowany przez Google w obrębie państw członkowskich EU lub w innych krajach umawiających Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia raportów dotyczących naszej działalności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Google nie rości sobie prawa do połączenia twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Możesz zapobiec inastalacji plików Cookie odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełnie wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny. Ponadto Google oferuje opcję dezaktywacji w najpopularniejszych przeglądarkach, zapewniając większą kontrolę nad tym, jakie dane Google zbiera i przetwarza. Jeśli włączysz tę opcję, informacje o odwiedzinach witryny nie będą wysyłane do Google Analytics. Aktywacja nie zapobiega przekazywaniu nam informacji ani innym usługom analizy internetowej, z których możemy skorzystać. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się przez następujące łącze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Korzystanie z komponentów rekomendacji Google+
Używanie przycisku "+1" Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej "Google", na naszej stronie Komponent "+1", ten komponent powoduje, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiednią reprezentację komponentu z Google. Dzięki temu procesowi Google będzie informowany o tym, która konkretnie podstrona naszej strony jest aktualnie odwiedzana. Według Google Twoja wizja nie zostanie poddana dalszej ocenie w przypadku, gdy nie jesteś zalogowany na swoje konto Google.

Gdy odwiedzasz nasza witrynę i jesteś zalogowany z Google po potwierdzeniu przycisku "+1" Google może zbierać informacje o Twoim koncie Google, polecanej witrynie, adresie IP i innych informacjach związanych z przeglądarką.

Tak więc Twoje zalecenie "+1" można zapisać i upublicznić. Rekomendacja Google "+1" może być używana jako odniesienie wraz z nazwą Twojego konta i jeśli to konieczne, zdjęciem przechowywanym w Google, w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub na Twoim koncie Google lub w innym miejscu, takim jak Google.com, na stronach internetowych i w reklamach w Internecie, w których są wyświetlane. Ponadto Google może powiązać Twoją wizję w naszej witrynie z danymi przechowywanymi w Google. Google rejestruje te informacje, aby jeszcze bardziej ulepszyć usługi Google. Jeśli chcesz zapobiec wspomnianemu wyżej gromadzeniu danych przez Google w najlepszy możliwych sposób musisz wylogować się z konta Google przed odwiedzeniem naszej witryny.

Możesz uzyskać dostęp do przyciku "+1" Polityki prywatności Google wraz ze wszystkimi innymi informacjami na temat gromadzenia, ujawniania i wykorzystywania przez Google danych, Twoich praw pokrewnych i opcji ustawień profilu tutaj: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Korzystanie z Google Map z komponentami rekomendacji
Na naszej stronie używamy komponentu "Google Maps" w połączeniu z tzw. "funkcją udostępnienia". Google Maps to usługa ofertowana przez Google Inc. 1600 Amphiltheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, określany jako Google.

Za każdym razem, gdy wywołujesz ten komponent, Google ustawia plik Cookie do przetwarzania ustawień użytkownika i danych podczas przeglądania strony, na jakiej zintegrowano komponent Map Google. Ten plik cookie zwykle nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po upływie określonego czasu, chyba że zostanie ręcznie usunięty przez Ciebie.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych, możesz wyłączyć usługę "Google Maps" i uniemożliwić przesyłanie danych do Google w ten sposób, aby to zrobić musisz wyłączyć funkcję Java Script w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z Map Google lub będzie można tylko w określonym zakresie.

Korzystanie z "Google Maps" i informacji uzyskanych za pośrednictwem "Google Maps" podlega warunkom korzystania z usług Google https://policies.google.com/terms?hl=pl&gl=pl
dodatkowe warunki: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Funkcja "Google Maps" obejmuje również następujące przyciski rekomendacji:

 • "Google +-Button" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043 USA;
 • "Facebook-Button" z firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • "Twitter-Button" Firma Twitter Inc., 795 Folsom St., San Francisco, CA 94107, USA.


Po wywołaniu strony "Google Maps" składniki rekomendacji powodują, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiednią reprezentację komponentu od odpowiedniego dostawcy. To informuje odpowiedniego usługodawcę, która strona jest aktualnie odwiedzana.

Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie osobistym w momencie uzyskania dostępu do strony "Google Maps" mogą oni zbierać informacje o stronie, którą poleciłeś, a także adres IP i inne informacje związane z przeglądarką. Jeśli chcesz zapobiec przekazywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej przez danego dostawcę, musisz wylogować się z tych dostawców przez wizytą na naszej stronie. Więcej informacji o gromadzeniu danych odpowiednich dostawców można uzyskać:

 • Twitter Poliktyka Prywatności: https://twitter.com/privacy?lang=pl
 • Facebook Polityka Prywatności: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
 • Google + Polityka Prywatności: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
Korzystanie z Google Maps

Korzystając z komponentu "Google Maps" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, "Google". Za każdym razem podczas wywoływania Google Maps, Google ustawia plik Cookie w celu przetworzenia ustawień użytkownika i danych podczas przeglądania strony ze zintegrowanym komponentem Google Maps. Ten plik Cookie zwykle nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po upływie określonego czasu, chyba że zostanie ręcznie usunięty przez Ciebie.

Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych, możesz wyłączyć usługę Google Maps i uniemożliwić przesyłanie danych do Google. Wystarczy wyłączyć funkcję Java Script w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać w "Google Maps" lub będzie można tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z "Google Maps" i informacji uzyskanych za pośrednictwem "Google Maps" podlega Warunkom korzystania z usług Google:
https://policies.google.com/terms?hl=pl&gl=pl
https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Korzystanie reCAPTCHA
Aby chronić karty zgłoszeniowe na naszej stronie możemy skorzystać z usługi "re CAPTCHA" Firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, określony jako "Google". Dzięki tej usłudze można rozróżnic, czy odpowiednia aktywność jest wykonywana przez człowieka, czy jest nadużywana przez automatyczne przetwarzanie. Zgodnie z naszą wiedzą, adres URL strony odsyłającej, adres IP, zachowanie użytkowników strony internetowej, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki i czas trwania, pliki Cookies, instrukcje prezentacji i skrypty, zachowanie odwiedzających, jak również ruchy myszy w obszarze "reCAPTCHA"-Checkbox zleca Google.

Google korzysta z informacji uzyskanych m.in., digitalizowanie książek i innych druków i optymalizację takich usług jak Google Street View i Google Maps.
Adres IP przesyłany jako część "reCAPTCHA" nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google, chyba że zalogujesz się na swoje konto Google w czasie korzystania z wtyczki "reCAPTCHA". Jeśli chcesz zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie przez "Google" musisz wylogować się ze swojego konta przed odwiedzenem naszej strony lub użyciem wtyczki reCAPTCHA. Korzystanie z "reCAPTCHA" jest zgodne z warunkami korzystania z usługi Google
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Korzystanie z analizy internetowej Matomo
Korzystamy z usług analizy internetowej Matomo na naszej stronie internetowej. Matomo wykorzystuje pliki Cookie. Pliki Cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analize korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki Cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość witryny, w tym adres IP, są przesyłane z naszego serwera Matomo i tam przechowywane. Twój adres IP zostanie natychmiast zanonimizowany podczas tego procesu, aby pozostać anonimowym dla nas jako używtkownik. Informacje generowane przez Cookie na temat korzystania tej witryny nie będą ujawnione stronom trzecim. Możesz zapobiec instalacji plików Cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny.

NASTĘPNE ELEMENTYT SĄ MOŻLIWE, ALE NIE SĄ WYMAGANE
Jeśli zgadzasz się na przechowywanie i aliazę danych dotyczących Twojej wizyty, możesz w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przechowywania i użytkowania klikając myszą. Następnie w przeglądarce zapisywany jest tzw. Opt-Out-Cookie, w wyniku którego Matomo nie gromadzi już żadnych danych dotyczących Twojej wizyty. Pamiętaj, że jeśli usuniesz plik Cookie w ustawieniach przeglądarki, może to spowodować, że plik Cookie zostanie usunięty z Matomo i ewentualnie potrzebna będzie późniejsza aktywacja.

Korzystanie z komponentów na Facebooku
Korzystanie z komponentów dostawcy Facebook.com na naszej stronie. Facebook jest serwisem Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo, CA 94304, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową, która jest wyposażona w taki komponent, powoduje on, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiedni opis komponentu z Facebooka. Dzięki temu procesowi Facebook jest informowany o tym, która konkretnie podstrona naszej witryny jest aktualnie przez Ciebie odwiedzana. Jeżeli masz dostęp do naszej strony intrnetowej i jednocześnie jesteś zalogowany na Facebooku, klikając np. 'lubię to' lub wprowadzając odpowiedenie uwagi, informacja ta jest przekazywana do osobistego konta na Facebooku i tam przechowywana. Ponadto informacja, że odwiedziałeś naszą stronę zostanie przesłana na Facebooka. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikniesz w komponent, czy nie.

Jeżeli chcesz zatrzymać tę transmisję i przechowywanie danych o sobie i swoim zachowaniu na naszej stronie poprzez Facebook, trzeba wylogować się z Facebooka, zanim odwiedzi się naszą stronę. Polityka prywatności Facebooka podaje szczegóły tych informacji, szczególnie zbierania i wykorzystywania danych przez Facebooka, swoich praw z tego tytułu jak i również sposobów prywatności: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/  https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Korzystanie z komponentów rekomendacji na Twitterze
Korzystamy z komponentów dostawców Twittera na naszej stronie. Twitter jest usługą Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, United States. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, która ma taki komponent, ten komponent powoduje, że przeglądarka której używasz pobiera odpowiednią reprezentację komponentu Twittera. Dzięki temu procesowi Twitter jest informowany o tym, że konkretna podstrona naszej witryny jest aktualnie odwiedzana. Nie mamy kontroli nad informacjami zbieranymi przez Twitter, ani o ilości zbieranych danych przez Twitter. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, seriws Twitter gromadzi adres URL odpowiedniej strony internetowej i adres IP użytkownika, ale nie jest używany do celów innych niż prezentacja elementu Twitter. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem: https://twitter.com/en/privacy. Możesz również zmienić swoje ustawienia prywatności w ustawieniach konta na: http://twitter.com/account/settings.

Korzystanie z komponentów polegających na Xing
Korzystamy z komponentów sieci XING.com na naszej stronie. Te komponenty są usługą XING AG, Dammtorsraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową, która jest wyposażona w taki komponent, powoduje on, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiednią reprezentację komponentu Xing. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Xing nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika, wywołując naszą stronę internetową. Podobnie XING nie przechowuje adresów IP. Ponadto nie ma oceny zachowania użytkowania za pomocą plików Cookie w połączeniu z przyciskiem udostępniania XING. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Korzystanie z LinkedIn Referral Components
Korzystamy z komponentów sieci LinkedIn na naszej stronie. LinkedIn jest usługą LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową z takim komponentem, ten komponent powoduje, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn.
Dzięki procesowi LinkedIn jest poinformowany o tym, która konkretnie podstrona naszej witryny jest aktualnie odwiedzana. Jeśli klikniesz na przycisk "Poleć rekomendację LinkedIn" po zalogowaniu się na konto LinkedIn, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn może powiązać Twoją wizytę z naszymi stronami z kontem użytkownika LinkedIn. Nie mamy kontroli nad informacjami zbieranymi przez LinkedIn ani zakresu zbieranych informacji. Nie mamy również wiedzy o treści danych przesyłanych do LinkedIn. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych, praw i opcji ustawień LinkedIn można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn, dostępnej na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Korzystanie z kompenentów YouTube w zaawansowanym trybie prywatności
Na naszej stronie internetowej używamy komponentów (wideo) od firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA. Tutaj używamy opcji dostarczanej przez YouTube-"rozszerzony tryb prywatności" - Gdy odwiedzisz stronę z osadzonym wideo, łączy się ona z serwerami YouTube i wyświetla zawartość powiadamiając przeglądarkę na stronie internetowej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez YouTube w "ulepszonym trybie prywatności" tylko dane są przesyłane do serwera Youtube, informacje te będą powiązane z Twoim kontem w YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YT przed odwiedzeniem naszej strony. Dodatkowe informacje na temat prywatności serwisu YouTube są dostarczane przez Google pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Korzystanie z komponentów Vimeo
Używamy komponentów dostawcy Vimeo na naszej stronie. Vimeo jest usługą Vimeo LCC 555 West 18th, New York, New York 10011, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasza stronę internetowa, która ma taki komponent, ten komponent powoduje, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiednią reprezentację komponentu z Vimeo. Kiedy odwiedzasz naszą stronę i jesteś zalogowany na Vimeo, Vimeo rozpoznaje poprzez informację zebrane przez komponent, którą konkretnie podstronę odwiedzasz i przypisuje tę informację do swojego osobistego konta w Vimeo. Klikając np. w przyspisk "Play" lub zostawiając komentarz, ta informacja zostanie przesłana na twoje osobiste konto użytkownika w Vimeo i tam zapisana. Dzieje się tak niezależnie od Ciebie. Jeśli chcesz powstrzymać transmisję danych i przechowywane przez Ciebie informacje i zachowania na naszej stronie poprzez Vimeo, musisz wylogować się z Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony. Więcej szczegółowych informacji dotczących gromadzenia i wykorzystywania danych przez Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Korzystanie z Slideshare
Używamy komponentów od dostawcy Slideshare.com na naszej stronie. Ta oferta jest usługą SlideShare Inc., 1 Montgomery St., Suite 1300 San Francisco, CA 94104 i jest włączona do naszej witryny za pomocą tzw. rozwiązania "dwa kliknięcia" Przez czystą wizytę naszej strony zasadniczo żadne dane osobowe nie są przesyłane do dostawcy Slideshare.com. Tylko w przypadku ręcznego uruchomienia składników dostawcy Slideshare.com dane osobowe będą przesyłane do Slieshare.com. Google Analytics i ComScore i przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Następnie plik Cookie jest ustawiony w przeglądarce. Nie mamy wpływu na dane gromadzone przez dostawcę Slideshare.com i jego operacje przetwarzania danych. Nie zdajemy sobie również sprawy z pełnego zakresu gromadzenia danych, ich celów i czasu trwania pamięci określonego przez Slideshare.com. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.slideshare.net/privacy.
ComScore (siedziba główna Reston, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, Va 20190) przechowwywane dane uzyskane w ten sposób w postaci "profilu użytkownika". Ocena tego profilu użytkownika firmy ComScore została przeprowadzona w celu dostarczenia reklam opartych na potrzebach i/lub badaniach rynkowych. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu i przechowywaniu tych profili użytkowników przez ComScore. Aby skorzystać z tego prawa musisz skontaktować się z comScore, Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez com Score, odwiedź https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy?cs_edgescape_cc=DE

Korzystanie z Pinterest
Korzystamy z usługi pinterest.com na naszej stronie internetowej. Pinterest.com jest usługą Pinterest, Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez zintegrowany przycisk "pin it" na naszej stronie Pinterest otrzymuje informacje, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Jeżeli jesteś zalogowany na Pinterest. Pinterest może przypisać tę wizję na naszej stronie do twojego konta Pinterest i tym samym połączyć dane. Dane przesyłane przez kliknięcie przycisku potwierdzenia zostaną zapisane przez Pinterest. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania, użytkowania, przywilejów i ustawień prywatności można znaleźć w Politycje prywatności Pinterest, dostępnej na stronie https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy. Aby uniemożliwić Pinterestowi powiązanie Twojej wizyty z kontem Pinterest musisz wylogować się z konta na Pinterest przed odwiedzeniem naszej strony.

Korzystanie z Tumblr
Używamy na naszej stronie kompnentów Tumblr. Te komponenty są usługami firmy Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasza stronę interentową zawierającą skladnik "Tumblr", ten składnik powoduje, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiednią reprezentację komponentu tumblr.com. Dzięki temu prcoesowi Tumblr jest informowany o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dany adres IP. NIe mamy kontroli nad zakresem danych, które gromadzi Tumblr za pośrednictwem tego komponentu. Zgodnie z nasza najlepszą wiedzą komponent nie jest używany do celów innych niż wyświetlanie przycisku. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Tumblr na stronie https://www.tumblr.com/policy/en/privacy. Aby uniemożliwić Tumblrowi powiązanie Twojej wizyty z naszym kontem Tumblr, musisz się wylogować z konta Tumblr przed odwiedzeniem naszej strony.

Korzystanie z etracker
Używamy na naszej stronie komponentów z etracker GmbH, Este Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg. Każda wizyta na naszej witrynie gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych, które można następnie wykorzystać do tworzenia profili użytkowania za pomocą plików Cookie, pod pseudonimem. Pliki Cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki internetowej odwiedzającego. Dane zbierane w ten sposób nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika na naszej stronie bez specjalnej zgody gościa. Ponadto dane te nie sa łączone z danymi osobowymi, a z profilami użytkowania utworzonymi pod pseudonimem. Gromadzenie danych i przechowywanie ich można w każdej chwili zaprzeczyć, aby to zrobić odwiedź strone: https://www.etracker.com/en/data-privacy/ i postępuj zgodnie z instrukcją.

Korzystanie z Adobe Analystic (Omniture)
Używamy na naszej stronie usługi analityki internetowej Adobe Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Adobe Analytics wykorzystuje pliki Cookie do tej analizy. Pliki Cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Dane uzyskane w ten sposób gwarantują, że Adobe anonimizuje adres IP przed geolokacją. Tak więc ostatni oktet adresu IP jest zastępowany zerami. Przed zapisaniem danych, adres IP jest również zastępowany przez ogólne adresy IP. Ponadto adres IP, który podasz w kontekście Adobe Analystic nie zostanie scalony z innymi danymi z Adobe. Adobe wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić korzystanie z witryny i może udostępnić nam inne usługi związane z korzystaniem z naszej witryny i korzystanem z internetu. Możesz uniemożliwić instalację plików Cookie z Adobe Analystic, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny. Informacje o tym jak uniknąć wykorzystywania i przetwarzania danych w tym adresu IP za pomocą Adobe Analysic, można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/pl/privacy.html

Korzystanie z przycisków mediów społecznościowych "Shariff"
Używamy na naszej stronie c't Projekt "Shariff". "Shariff" zastępuje zwykłe przyciski udostępniania sieci społecznościowych, a tym samym zabezpiecza zachowanie surfingu "Shariff". "Shariff" wyświetla przycisk portali społecznościowych za pomocą grafiki. Klikając na nią zostaniesz przekierowany do usług danej sieci. Przycisk Shariff nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu między siecią społecznościową, a odwiedzającymi, dopóki użytkownik aktywnie nie kliknie przycisku udostępniania. Tylko wtedy Twoje dane zostaną przesłane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli przycisk Shariff nie zostanie kliknięty nie będzie wymiany między Tobą, a sieciami społecznościowymi.
Na naszej stronie internetowej integrujemy następujące portale społecznościowe poprzez przycisk "Shariff":

 • Facebbok
 • Twitter
 • Google+
 • YouTube
 • Printer
 • Instagram
 • LinkedInKorzystanie z Instagrama

Korzystamy na naszej stronie z usługi Instagram. Instargam jest usługą Instagram Inc. Poprzez zintegrowany przycisk Insta na naszej stronie, Instagram otrzymuje informacje, do których uzyskałeś dostęp, w przypadku kiedy jesteś zalogowany. Instagram może przypisać tę wizytę do naszej strony na koncie Instagram, a więc odwołuje się do danych. Dane przesyłane poprzez kliknięcie przycisku Insta są zapisywane przez Instagram. Wiecej informacji: Cel i zakres zbierania danych, ich przetwarzania i użytkowania oraz swoimi prawami i opcjami możesz znaleźć na stronie https://help.instagram.com/155833707900388

Korzystanie z Google Adwords
Korzystamy z narzędzia reklamowego "Google Adwords" aby promować naszą stronę. W tym celu korzystamy z narzędzia analitycznego "Conversion-Tracking" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, plik Cookie zostanie zapisany na Twoim komputerze. Pliki Cookie to małe piki tekstowe, które Twoja przeglądarka zapisuje. Te tzw. "Conversion-Cookies" tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik Cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy uznać, że Ty jako użytkownik kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych przez Google i zostałeś przekierowany do naszej witryny. Informacje uzyskane za pomocą "Conversion-cookie" są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie. Statystyki te podają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i które podstrony w naszej witrynie były następnie odwiedzone przez użytkowników. Jednak my jak i inni reklamodawcy "Google Adword" nie otrzymujemy żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Możesz uniemożliwić instalację Conversion-Cookie odpowiednio ustawiając przeglądarkę. Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy

Korzystanie z Google AdSense
Korzystamy z Google adSense na naszej stronie internetowej. Google adSense to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, w której zamieszczone są reklamy. Google AdScense wykorzystuje tzw. pliki Cookie", które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej witryny. Google AdASense wykorzystuje tzw sygnały nawigacyjne. Poprzez te sygnały Google jest w stanie określić informacje takie jak natężenie ruchu w naszej witrynie. Informacje te będą przesyłane i przechowywane w Google w Stanach Zjednoczonych, opócz adresu IP i śledzenia wyświetlanych formatów reklamowych i mogą być udostępnione Google przez inne podmioty. Jednak Google nie dopasuje Twojego adresu IP do innych przechowywanych danych. Możesz zapobiec instalacji plików Cookie odowiednio ustawiając przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może być niepełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i do celów określonych powyżej.

Korzystanie z Google Remarketing
Używamy usługi Google Remarketing świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej "Google" na naszej stronie internetowej. Remarketing w Google może wyświetlać reklamy osobom, które już wcześniej odwiedziły naszą witrynę. W sieci reklamowej Google można wyświetlać reklamy dostosowane do ich zainteresowań na naszej stronie Remnarketing Google wykorzystuje pliki Cookie do oceny. Pliki Cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożiliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Pozwoli nam to rozpoznać naszych użytkowników, gdy tylko odwiedzą witryny w sieci reklamowej Google. W ten spsób w sieci reklamowej Google mogą być wyświetlone reklamy odnoszące się do treści, które użytkownik odwiedził wcześniej w witrynach Sieci Google, które korzystają również z funkcji Remarketingu Google. Google nie gromadzi żadnych danych osobowych. Możesz wyłączyć tę funkcję dokonująć odpowiednich ustawień na stronie: www.google.com/settings/ads.

Korzystanie z Flattr
Korzystamy z komponentów usługi mikropłatności Flattr. Te komponenty są usługą Flattr Network Ltd., 2nd Floor, White Bear yard 144A Clerkenwell Road, Londyn, Middlesex, Wielka Brytania, EC1R 5DF. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową wyposażoną w taki komponent Flattr, składnik ten powoduje, że przeglądarka, której używasz pobiera odpowiednią reprezentacje składnika Flattr.com. W przypadku, gdy nie jesteś zalogowany na konto Flattr dane dotyczące użytkowania są gromadzone i przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na konto Flattr zostanie on poinformowany o naszej obecności na konkretnej stronie. Jeżeli będziesz kontynuować interakcję przyciskiem Flattr, którego używamy, informacje te zostaną przesłane do Flattr dla celów rozliczeniowych, wytyczne Flattr są oceniane i przechowywane, aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych odwiedź: https://flattr.com/privacy.

Publikacja ogłoszeń o pracę
Twoje dane będą gromadzone i przetwarzane elektronicznie przez nas w celu przetworzenia procesu aplikacji. Do złożenia wniosku, zawarciu umowy o pracę, tak aby dane zostały przakazane do celów zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego zgodnie z odpowiednimi prawnymi  i wymogami przechowywania Państwa osobistego pliku. Usunięcie przesłania przez siebie danych ma miejsce w przypadku odrzucenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z powodu wymogów prawnych konieczne jest dłuższe przechowywanie lub wyraźna zgoda na dłuższe przechowywanie w naszej prospektowej bazie danych.

Informacja/Cofnięcie/Anulowanie
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych możesz bezpłatnie się z nami skontaktować, przesyłając pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania twoich danych osobowych i ich poprawiania, blokowania, usuwania lub cofania danej zgody. Zwracamy uwagę, że jesteś uprawiony do korekty nieprawidłowych danych lub usunięcia danych osobowych.